Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 1

Patron im. Władysława Orkana

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 1

Słowackiego 13
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 1

182662866
Strona
Regon 49288104800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 1 znajduje się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Słowackiego 13. Numer telefonu do szkoły to 182662866. Faks: 182662713. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zs1.nowytarg.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 49288104800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa