Technikum W Zespole Szkół Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum W Zespole Szkół Nr 1

Patron im.Władysława Orkana

Adres Technikum W Zespole Szkół Nr 1

Słowackiego 13
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Zespole Szkół Nr 1

182662866
Strona
Regon 49288172300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Zespole Szkół Nr 1 mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Słowackiego 13. Nr tel. do technikum to 182662866. Fax: 182662713. Technikum ma lokalizację na obszarze gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zs1.nowytarg.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 49288172300000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 278, z czego 133 to uczennice, a 145 to słuchacze. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2398 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich o profilu technicznym (239,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 wychowanków na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 6 45,50 % -
język niemiecki ustny podstawowy 6 50,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 37 52,50 % 89,00 %
język polski ustny podstawowy 37 54,50 % 89,00 %
język polski pisemny podstawowy 37 61,90 % 89,00 %
język angielski pisemny podstawowy 32 66,40 % -
język angielski ustny podstawowy 32 67,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 45,50 % 5 (z 11) 5 (z 11) 13 (z 21) 194 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 50,00 % 5 (z 11) 5 (z 11) 12 (z 21) 185 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 52,50 % 5 (z 13) 5 (z 13) 13 (z 30) 168 (z 448)
język polski ustny podstawowy 54,50 % 7 (z 13) 7 (z 13) 21 (z 30) 390 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 61,90 % 3 (z 13) 3 (z 13) 7 (z 30) 83 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 66,40 % 4 (z 13) 4 (z 13) 9 (z 29) 156 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 67,80 % 3 (z 13) 3 (z 13) 10 (z 29) 132 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa