Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu

Kopernika 28
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu

182662071
Strona
Regon 00076003000025
Organ prowadzący Cech Rzemiosł Różnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu znajduje się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kopernika 28. Telefon do szkoły zawodowej to 182662071. Fax: 182662071. ZSZ mieści się na terytorium gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.cechnowytarg.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 00076003000025. Jednostka rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa