Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kokoszków 71
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49290641700000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kokoszków 71. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 49290641700000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 47, z czego 23 stanowiły słuchaczki, a 24 to słuchacze. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa