Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Kowaniec 123 a
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

182665915
Regon 49065835200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kowaniec 123 a. Telefon do szkoły podstawowej to 182665915. Faks: 182665960. Jednostka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 49065835200000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 256, z czego 116 to dziewczynki, a 140 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,7. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nowy Targ: 11
  • w gminie Nowy Targ: 11
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa