Gimnazjum Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Nowym Targu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Nowym Targu

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Gimnazjum Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Nowym Targu

plac Słowackiego 14
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Nowym Targu

182665944
Strona
Regon 49197114000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Nowym Targu mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem plac Słowackiego 14. Nr tel. do szkoły to 182665944. Numer faksu: 182665944. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum1.nowytarg.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49197114000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 518, z czego 290 stanowiły uczennice, a 228 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 57 nauczycieli, z czego 51 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8,5. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych gimnazjów (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowy Targ: 11
  • w gminie Nowy Targ: 11
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa