Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

os. Niwa 4c
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4

182662522
Regon 49065845800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem os. Niwa 4c. Nr tel. do szkoły to 182662522. Fax: 182662522. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp4.nowytarg.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49065845800000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 230, z czego 104 stanowiły dziewczynki, a 126 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,71. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nowy Targ: 11
  • w gminie Nowy Targ: 11
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa