Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu

Kopernika 28
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu

182662796
Regon 49065831700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu znajduje się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kopernika 28. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 182662796. Numer fax: 182662796. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp2.nowytarg.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49065831700000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce była równa 533, z czego 268 stanowiły uczennice, a 265 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 43 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 10,75. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nowy Targ: 11
  • w gminie Nowy Targ: 11
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa