Przedszkole


Najważniejsze informacje - Przedszkole

Adres Przedszkole

Jana Pawła II 85
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole

182662408
Regon 12101655600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Przedszkole mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Jana Pawła II 85. Numer tel. do przedszkola to 182662408. Faks: 182662409. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.soswnr1.nowytarg.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12101655600000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 8, z czego 4 stanowiły uczennice, a 4 to chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa