Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Kokoszków 71
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 49290304000000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum znajduje się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kokoszków 71. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 49290304000000.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 386, z czego 275 stanowiły uczennice, a 111 to słuchacze. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2398 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (239,8 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 wychowanków na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 15 39,70 % -
język niemiecki ustny podstawowy 15 49,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 87 41,30 % 66,00 %
język angielski ustny podstawowy 76 49,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 76 51,70 % -
język polski ustny podstawowy 87 53,00 % 66,00 %
język polski pisemny podstawowy 87 55,10 % 66,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 39,70 % 7 (z 11) 7 (z 11) 15 (z 21) 232 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 49,60 % 6 (z 11) 6 (z 11) 13 (z 21) 191 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 41,30 % 6 (z 13) 6 (z 13) 16 (z 30) 271 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 49,60 % 7 (z 13) 7 (z 13) 20 (z 29) 340 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 51,70 % 7 (z 13) 7 (z 13) 19 (z 29) 322 (z 440)
język polski ustny podstawowy 53,00 % 9 (z 13) 9 (z 13) 23 (z 30) 399 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 55,10 % 6 (z 13) 6 (z 13) 17 (z 30) 174 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr