Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2

Adres Przedszkole Nr 2

Kowaniec 129
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2

182665977
Regon 12138894400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kowaniec 129. Numer telefonu do przedszkola to 182665977. Fax: 182665977. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole2.nowytarg.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12138894400000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 131, z czego 51 to dziewczynki, a 80 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowy Targ: 11
  • w gminie Nowy Targ: 11
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa