Szkoły - miasto Kutno


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina miasto Kutno

Szkoły podstawowe - gmina miasto Kutno

Nazwa Adres Miasto
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Jana Pawła Ii 2 Kutno
Szkoła Podstawowa Nr 1 Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1 Kutno
Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Mikołaja Kopernika W Kutnie Narutowicza 22 Kutno
Szkoła Podstawowa Nr 5 W Kutnie Konduktorska 13 Kutno
Szkoła Podstawowa Nr 6 łąkoszyńska 9 Kutno
Szkoła Podstawowa Nr 9 Jagiełły 6 Kutno
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Dla Upośledzonych Umysłowo Przemysłowa 6 Kutno
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących Kościuszki 24 Kutno

Szkoły zawodowe - gmina miasto Kutno

Licea - gmina miasto Kutno

Technika - gmina miasto Kutno

Nazwa Adres Miasto
Technikum Nr 1 W Kutnie Oporowska 7 Kutno
Technikum Nr 3 Ul. Tadeusza Kościuszki 24 Kutno
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Władysława Jagiełły 6 Kutno
Technikum Uzupełniające Nr 1 W Kutnie Oporowska 7 Kutno
Technikum Uzupełniające Nr 5 Dla Dorosłych W Kutnie Staszica 27 7 Kutno
Technikum Zawodowe Nr 2 W Kutnie Kościuszki 11 Kutno
Technikum Zawodowe Nr 4 Kutno-azory 1 Kutno

Szkoły policealne - gmina miasto Kutno

Pozostałe - gmina miasto Kutno

Nazwa Adres Miasto
Bursa Nr 1 W Kutnie Kościuszki 24 Kutno
Centrum Kształcenia Ustawicznego Staszica 27 Kutno
Filia W Kutnie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego W Łodzi Władysława Jagiełły 6 Kutno
Gminny Zespół Ds Obsługi Publicznych Palacówek Oświatowych Gm Kutno Witosa 1 Kutno
Młodzieżowy Dom Kultury W Kutnie Staszica 8 Kutno
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Wyszyńskiego 11 Kutno
Orew "Niezabudka" 29 Listopada 27 Kutno
Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Anna Olszewska Grunwaldzka 5 Kutno
Państwowa Szkoła Muzyczna I I II Stopnia Im.k.kurpińskiego W Kutnie Park Wiosny Ludów 1 Kutno
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dąbrowskiego 1 Kutno
Psm 4-Letnia II St. W Kutnie Park Wiosny Ludów 1 Kutno
Psm 4-Letnia I St. W Kutnie Park Wiosny Ludów 1 Kutno
Psm 6-Letnia II St. W Kutnie Park Wiosny Ludów 1 Kutno
Psm 6-Letnia I St. W Kutnie Park Wiosny Ludów 1 Kutno
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 Przemysłowa 6 Kutno
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 W Kutnie Kościuszki 24 Kutno
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przemysłowa 6 Kutno
Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej Wurex Sp. Z O.o. W Kutnie Grunwaldzka 1 Kutno
Zespół Szkół Nr 1 Im. St. Staszica W Kutnie Oporowska 7 Kutno
Zespół Szkół Nr 3 Ul. Tadeusza Kościuszki 24 Kutno
Zespół Szkół Nr 4 Im.zygmunta Balickiego W Kutnie - Azorach Kutno-azory 1 Kutno
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Im. Dr. A. Troczewskiego W Kutnie Kościuszki 11 Kutno

Gimnazja - gmina miasto Kutno - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Nr 1 Im. Adama Mickiewicza Dr Antoniego Troczewskiego 2 Kutno
Gimnazjum Nr 2 Staszica 6 Kutno
Gimnazjum Nr 3 W Kutnie łęczycka 11 Kutno
Gimnazjum Specjalne Nr 5 Dla Upośledzonych Umysłowo Przemysłowa 6 Kutno
Gimnazjum Specjalne Nr 5 W Kutnie Dla Słabo Słyszących Kościuszki 24 Kutno
Publiczne Gimnazjum Spsk Władysława Jagiełły 6 Kutno

Dostosuj wyszukiwanie