Centrum Kształcenia Ustawicznego


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres Centrum Kształcenia Ustawicznego

Staszica 27
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Ustawicznego

242533518
Strona
Regon 47291260000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Centrum Kształcenia Ustawicznego znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Staszica 27. Numer tel. do placówki to 242533518. Numer fax: 242533518. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.ckukutno.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 47291260000000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 37 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,38. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 35 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo łódzkie - 891. Na 420 uczniów w powiecie przypada 35 innych placówek edukacyjnych (12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,98 (8005 słuchaczy na 891 placówek).

Mapa