Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Kutnie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Kutnie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Kutnie

OPOROWSKA 7
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Kutnie

242542397
Strona
Regon 47289212200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Kutnie znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem OPOROWSKA 7. Numer telefonu do szkoły to 242542397. Numer faksu: 242533637. ZSZ ma lokalizację na terytorium gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www ZSZ odwiedzimy pod adresem www.zs1-kutno.oswiata.org.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 47289212200000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 481 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (53,44 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa