Gimnazjum Specjalne Nr 5 W Kutnie Dla Słabo Słyszących


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 5 W Kutnie Dla Słabo Słyszących

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 5 W Kutnie Dla Słabo Słyszących

Kościuszki 24
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 5 W Kutnie Dla Słabo Słyszących

243557887
Regon 47289247000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr 5 W Kutnie Dla Słabo Słyszących znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Kościuszki 24. Nr tel. do gimnazjum to 243557887. Numer fax: 243557887. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 47289247000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 14, z czego 3 to gimnazjalistki, a 11 stanowili chłopcy. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół gimnazjalnych (146,3 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Mapa