Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących

Kościuszki 24
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących

243557887
Regon 47290125200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących mieści się w miejscowości Kutno pod adresem Kościuszki 24. Telefon do szkoły podstawowej to 243557887. Numer fax: 243557887. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 47290125200000.

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 W Kutnie Dla Słabo Słyszących uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 18, z czego 7 to dziewczynki, a 11 stanowili chłopcy. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 5566 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (163,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Mapa