Przedszkole Miejskie Nr 16


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 16

Patron Calineczka

Adres Przedszkole Miejskie Nr 16

Wilcza 5
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 16

242540816
Strona
Regon 61002484700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 16 znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Wilcza 5. Numer tel. do przedszkola to 242540816. Numer fax: 242540816. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem pm16kutno.wikom.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61002484700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 172, z czego 73 to dziewczynki, a 99 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 6,5. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 1435 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (71,75 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kutno: 20
  • w gminie Kutno: 20
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa