I Liceum Ogólnokształcące Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego W Kutnie


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego W Kutnie

Patron Generał Jan Henryk Dąbrowski

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego W Kutnie

Dąbrowskiego 1
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego W Kutnie

243558080
Strona
Regon 00020447000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego W Kutnie znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Dąbrowskiego 1. Numer telefonu do szkoły to 243558080. Numer fax: 243558080. Liceum działa na obszarze gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.dabrowszczak.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 00020447000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 401, z czego 268 to uczennice, a 133 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9,33. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 17 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 1898 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół licealnych (111,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 89,52 (40552 wychowanków w wieku licealnym na 453 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kutno: 20
  • w gminie Kutno: 20
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 159 65,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 32 75,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 159 77,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 123 82,40 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 4 85,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 65,30 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 18) 26 (z 365)
język niemiecki pisemny podstawowy 75,90 % 2 (z 12) 2 (z 12) 2 (z 14) 24 (z 236)
matematyka pisemny podstawowy 77,50 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 18) 22 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 82,40 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 18) 34 (z 353)
język rosyjski pisemny podstawowy 85,30 % 3 (z 11) 3 (z 11) 3 (z 12) 20 (z 116)

Mapa