Technikum Zawodowe Nr 2 W Kutnie


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Nr 2 W Kutnie

Adres Technikum Zawodowe Nr 2 W Kutnie

Kościuszki 11
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 47289249300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Zawodowe Nr 2 W Kutnie znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Kościuszki 11. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 47289249300000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 380, z czego 267 stanowiły słuchaczki, a 113 stanowili kursanci. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (174,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 uczniów na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 73 26,20 % -
język polski pisemny podstawowy 73 45,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 61 48,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 48,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 7 67,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 26,20 % 13 (z 16) 13 (z 16) 15 (z 18) 299 (z 364)
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 11 (z 16) 11 (z 16) 12 (z 18) 224 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 48,20 % 12 (z 16) 12 (z 16) 14 (z 18) 249 (z 353)
język niemiecki pisemny podstawowy 48,50 % 7 (z 12) 7 (z 12) 7 (z 14) 119 (z 236)
język rosyjski pisemny podstawowy 67,00 % 5 (z 11) 5 (z 11) 5 (z 12) 49 (z 116)

Mapa