Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Warszawie Centrum Kształcenia W Kutnie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Warszawie Centrum Kształcenia W Kutnie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Warszawie Centrum Kształcenia W Kutnie

KOŚCIUSZKI 10
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Warszawie Centrum Kształcenia W Kutnie

243553826
Regon 00051236100230
Organ prowadzący ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Warszawie Centrum Kształcenia W Kutnie mieści się w miejscowości Kutno pod adresem KOŚCIUSZKI 10. Telefon do szkoły zawodowej to 243553826. Fax: 243553826. ZSZ mieści się na obszarze gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zdz-kutno.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 00051236100230. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Warszawie Centrum Kształcenia W Kutnie to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 481 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (53,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa