Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kutnie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kutnie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kutnie

Kościuszki 11
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 47289264200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kutnie znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Kościuszki 11. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47289264200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 59, z czego 22 to kursantki, a 37 to kursanci. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 481 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (53,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa