Technikum Zawodowe Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Nr 4

Adres Technikum Zawodowe Nr 4

Kutno-Azory 1
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Zawodowe Nr 4

242547309
Strona
Regon 47289274800002
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Zawodowe Nr 4 mieści się w miejscowości Kutno pod adresem Kutno-Azory 1. Numer telefonu do technikum to 242547309. Numer fax: 242547309. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem www.ZS4Kutno.republika.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47289274800002.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce to 161, z czego 36 to uczennice, a 125 stanowili uczniowie. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich o profilu technicznym (174,67 na placówkę), a średnia w województwie to 169,99 (31618 słuchaczy na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 22,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 15 28,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 32,00 % -
język polski pisemny podstawowy 15 41,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 13 52,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 22,00 % 9 (z 11) 10 (z 11) 11 (z 12) 113 (z 116)
matematyka pisemny podstawowy 28,00 % 12 (z 16) 12 (z 16) 14 (z 18) 283 (z 364)
język niemiecki pisemny podstawowy 32,00 % 11 (z 12) 10 (z 12) 13 (z 14) 214 (z 236)
język polski pisemny podstawowy 41,40 % 13 (z 16) 13 (z 16) 15 (z 18) 272 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 52,80 % 9 (z 16) 9 (z 16) 11 (z 18) 206 (z 353)

Mapa