Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Patron Władysław Grabski

Adres Technikum Nr 3

ul. Tadeusza Kościuszki 24
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

243557879
Strona
Regon 47289562300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 mieści się w miejscowości Kutno pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 24. Numer telefonu do technikum to 243557879. Fax: 243557881. Technikum działa na terytorium gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www technikum można znaleźć pod adresem www.grabski.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47289562300000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 547, z czego 285 to kursantki, a 262 to kursanci. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich technicznych (174,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 kursantów na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 15 49,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 119 50,60 % -
język polski pisemny podstawowy 119 57,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 99 61,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 5 63,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 49,80 % 6 (z 12) 6 (z 12) 6 (z 14) 112 (z 236)
matematyka pisemny podstawowy 50,60 % 5 (z 16) 5 (z 16) 6 (z 18) 116 (z 364)
język polski pisemny podstawowy 57,50 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 18) 78 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 61,70 % 5 (z 16) 5 (z 16) 6 (z 18) 137 (z 353)
język rosyjski pisemny podstawowy 63,80 % 7 (z 11) 7 (z 11) 7 (z 12) 55 (z 116)

Mapa