Publiczne Gimnazjum Spsk


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Spsk

Adres Publiczne Gimnazjum Spsk

Władysława Jagiełły 6
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Spsk

242549008
Regon 15000266901066
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Publiczne Gimnazjum Spsk mieści się w miejscowości Kutno pod adresem Władysława Jagiełły 6. Numer telefonu do gimnazjum to 242549008. Faks: 242549008. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Serwis www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.katlokutno.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 15000266901066. Instytucja rejestracyjna dla Publiczne Gimnazjum Spsk to gmina.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 46, z czego 21 to dziewczynki, a 25 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,26 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,09. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (146,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kutno: 20
  • w gminie Kutno: 20
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-2.43-2.56-2.43
2011-15.76-4.77-15.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-6.86-2.92-6.86
2011-11.8-4.3-11.8

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa