Iii Liceum Ogólnokształcące W Kutnie


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące W Kutnie

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące W Kutnie

OPOROWSKA 7
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące W Kutnie

242542397
Regon 61034910100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Iii Liceum Ogólnokształcące W Kutnie znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem OPOROWSKA 7. Numer telefonu do liceum to 242542397. Numer faksu: 242533637. Liceum znajduje się na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www liceum znajdziemy pod adresem www.zs1-kutno.oswiata.org.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 61034910100000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 369, z czego 247 stanowiły licealistki, a 122 to licealiści. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 17 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 1898 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek licealnych (111,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 89,52 (40552 uczniów na 453 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 142 64,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 142 74,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 17 76,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 125 79,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 64,40 % 2 (z 16) 2 (z 16) 2 (z 18) 30 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 74,00 % 2 (z 16) 2 (z 16) 2 (z 18) 31 (z 364)
język niemiecki pisemny podstawowy 76,50 % 1 (z 12) 1 (z 12) 1 (z 14) 23 (z 236)
język angielski pisemny podstawowy 79,20 % 2 (z 16) 2 (z 16) 2 (z 18) 42 (z 353)

Mapa