Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Krakowie Z Siedzibą W Czarnym Dunajcu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Krakowie Z Siedzibą W Czarnym Dunajcu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Krakowie Z Siedzibą W Czarnym Dunajcu

Mościckiego 8
Miejscowość Czarny Dunajec
Kod pocztowy 34-470
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Krakowie Z Siedzibą W Czarnym Dunajcu

182647173
Regon 00051238400145
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Krakowie Z Siedzibą W Czarnym Dunajcu znajduje się w miejscowości Czarny Dunajec pod adresem Mościckiego 8. Telefon do szkoły to 182647173. Numer faksu: 182647173. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051238400145. Instytucja rejestrująca] dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdz W Krakowie Z Siedzibą W Czarnym Dunajcu to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 331, z czego 71 to kursantki, a 260 to słuchacze. W szkole zawodowej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,16. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czarny Dunajec: 2
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa