Gimnazjum W Czarnym Dunajcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czarnym Dunajcu

Adres Gimnazjum W Czarnym Dunajcu

Jana Pawła II 144
Miejscowość Czarny Dunajec
Kod pocztowy 34-470
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 49271714200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czarnym Dunajcu mieści się w miejscowości Czarny Dunajec pod adresem Jana Pawła II 144. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 49271714200000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 210, z czego 89 to gimnazjalistki, a 121 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych gimnazjów (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.43-1.08-2.69
20061.58-0.881.1
20072.28-1.66-0.77
2008-2.3-2.47-4
2009-2.05-2.35-4.18
2010-0.91-3.05-4.49
2011-4.32-2.4-5.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.67-1.90.85
2006-0.43-1.380.08
2007-2.72-2.74-1.26
2008-4.23-2.18-4.64
2009-1.6-1.99-4.54
20100.32-2.38-4.48
2011-4.53-1.84-3.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa