Szkoła Podstawowa W Czarnym Dunajcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Czarnym Dunajcu

Adres Szkoła Podstawowa W Czarnym Dunajcu

Jana Pawła II 144
Miejscowość Czarny Dunajec
Kod pocztowy 34-470
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49065714000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Czarnym Dunajcu znajduje się w miejscowości Czarny Dunajec pod adresem Jana Pawła II 144. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49065714000000.

Szkoła Podstawowa W Czarnym Dunajcu uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 285, z czego 153 stanowiły uczennice, a 132 to chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Mapa