Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Patron 0

Adres Przedszkole Samorządowe

TARGOWA 1B
Miejscowość Czarny Dunajec
Kod pocztowy 34-470
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

182657130
Regon 00097137600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Czarny Dunajec pod adresem TARGOWA 1B. Numer tel. do przedszkola to 182657130. Faks: 182657130. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem http://przedszkole-czarnydunajec.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 00097137600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 125, z czego 64 to uczennice, a 61 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czarny Dunajec: 2
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

przedszkole