Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem

Patron Św. Andrzej Bobola

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem

Stare Bystre 347
Miejscowość Stare Bystre
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem

182858729
Regon 15000266900476
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem mieści się w miejscowości Stare Bystre pod adresem Stare Bystre 347. Numer telefonu do szkoły to 182858729. Numer fax: 182858729. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.pgspsk-starebystre.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15000266900476. Jednostka rejestrująca dla Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Andrzeja Boboli W Starem Bystrem uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 52, z czego 24 to uczennice, a 28 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,38 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,18. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stare Bystre: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa