Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem

Stare Bystre -
Miejscowość Stare Bystre
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem

182858665
Regon 15000266900483
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częs

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem znajduje się w miejscowości Stare Bystre pod adresem Stare Bystre -. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 182858665. Faks: 182858665. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15000266900483. Jednostka rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Starem Bystrem rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 64, z czego 37 to uczennice, a 27 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,71. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stare Bystre: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa