Szkoła Podstawowa W Podczerwonem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Podczerwonem

Adres Szkoła Podstawowa W Podczerwonem

246
Miejscowość Podczerwone
Kod pocztowy 34-470
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Podczerwonem

182757956
Regon 49065700000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Podczerwonem znajduje się w miejscowości Podczerwone pod adresem 246. Telefon do szkoły podstawowej to 182757956. Faks: 182757956. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49065700000000.

Szkoła Podstawowa W Podczerwonem naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 92, z czego 34 stanowiły uczennice, a 58 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,17. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Podczerwone: 1
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa