Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości W Zakopanem


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości W Zakopanem

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości W Zakopanem

GIMNAZJALNA 1
Miejscowość Zakopane
Kod pocztowy 34-500
Gmina miasto Zakopane
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości W Zakopanem

182068501
Strona
Regon 00075997200028
Organ prowadzący CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości W Zakopanem mieści się w miejscowości Zakopane pod adresem GIMNAZJALNA 1. Nr tel. do szkoły zawodowej to 182068501. Numer faksu: 182068334. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Zakopane, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest samorząd gospodarczy i zawodowy. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem www.cech.zakopane.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 00075997200028. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości W Zakopanem to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tatrzański ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 478 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (119,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa