Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Stanisława Biskupa I Męczennika W Starem Bystrem


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika W Starem Bystrem

Patron Św. Stanisław Biskup i Męczennik

Adres Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika W Starem Bystrem

Stare Bystre 347
Miejscowość Stare Bystre
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika W Starem Bystrem

182858729
Regon 15000266900490
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Stanisława Biskupa I Męczennika W Starem Bystrem znajduje się w miejscowości Stare Bystre pod adresem Stare Bystre 347. Numer tel. do gimnazjum to 182858729. Faks: 182858729. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.pgspsk-starebystre.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 15000266900490. Jednostka rejestrująca dla Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Stanisława Biskupa I Męczennika W Starem Bystrem to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 45, z czego 26 to uczennice, a 19 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 0,25. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stare Bystre: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.33-1.08-2.69
20065.2-0.881.1
20073.28-1.66-0.77
2008-4.64-2.47-4
2009-4.21-2.35-4.18
2010-6.37-3.05-4.49
2011-3.21-2.4-5.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.98-1.90.85
20063.55-1.380.08
20070.13-2.74-1.26
2008-3.99-2.18-4.64
2009-5-1.99-4.54
2010-5.45-2.38-4.48
20113.66-1.84-3.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa