Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza

Podhalańska 3
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 34-480
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00070607100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza znajduje się w miejscowości Jabłonka pod adresem Podhalańska 3. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00070607100000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 94, z czego 27 stanowiły słuchaczki, a 67 stanowili słuchacze. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa