Publiczne Gimnazjum Nr 2 Im. Sybiraków W Grajewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2 Im. Sybiraków W Grajewie

Patron Sybiracy

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2 Im. Sybiraków W Grajewie

Mickiewicza 1
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2 Im. Sybiraków W Grajewie

862726225
Regon 45070015700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Im. Sybiraków W Grajewie mieści się w miejscowości Grajewo pod adresem Mickiewicza 1. Telefon do szkoły to 862726225. Nr fax: 862726225. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 45070015700000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 337, z czego 166 to gimnazjalistki, a 171 stanowili uczniowie. Powiat grajewski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1748 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (194,22 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Mapa