Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne W Grajewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne W Grajewie

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne W Grajewie

Ełcka 11
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne W Grajewie

862723115
Strona
Regon 45109927100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne W Grajewie znajduje się w miejscowości Grajewo pod adresem Ełcka 11. Numer tel. do szkoły to 862723115. Fax: 862723115. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zs3.grajewo.net.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45109927100000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 41, z czego 14 stanowiły gimnazjalistki, a 27 stanowili gimnazjaliści. Powiat grajewski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1748 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (194,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Mapa