Przedszkole Miejskie Nr 4 W Grajewie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4 W Grajewie

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4 W Grajewie

Ełcka 31
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4 W Grajewie

862722608
Regon 45003110100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 W Grajewie mieści się w miejscowości Grajewo pod adresem Ełcka 31. Numer telefonu do przedszkola to 862722608. Faks: 862722608. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 45003110100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 125, z czego 66 to uczennice, a 59 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,5. Powiat grajewski ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 639 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (58,09 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Grajewo: 5
  • w gminie Grajewo: 5
  • powiat grajewski: 23
  • województwo podlaskie: 499

Mapa