Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Twórców liskowa 1
Miejscowość Lisków
Kod pocztowy 62-850
Gmina Lisków
Powiat kaliski
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

627634009
Regon 25154195100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Lisków pod adresem Twórców liskowa 1. Numer tel. do szkoły zawodowej to 627634009. Faks: 627634009. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Lisków, powiat kaliski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem zs1liskow.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25154195100000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kaliski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 63 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (31,5 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa