Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Patron Kornel Makuszyński

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aleja Józefa Piłsudskiego 5
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

632896061
Regon 00103299900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Aleja Józefa Piłsudskiego 5. Numer telefonu do placówki to 632896061. Fax: 632896062. Placówka działa na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.sosw.turek.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00103299900000.

W placówce pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 1,59 nauczyciela. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 6. Powiat turecki ma zarejestrowane 25 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 216 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek edukacyjnych (8,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,59 (9489 słuchaczy na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Turek: 13
  • w gminie Turek: 13
  • powiat turecki: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa