Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Parkowa 2
Miejscowość Żychlin
Kod pocztowy 62-571
Gmina Stare Miasto
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

632442663
Regon 30038036400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Żychlin pod adresem Parkowa 2. Telefon do szkoły zawodowej to 632442663. Numer faksu: 632442553. ZSZ działa na terenie gminy Stare Miasto, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zychlin.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 30038036400000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 20, z czego 5 stanowiły słuchaczki, a 15 stanowili kursanci. Powiat koniński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 217 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (54,25 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa