Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Aleja Józefa Piłsudskiego 5
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

632896061
Strona
Regon 30011318900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy mieści się w miejscowości Turek pod adresem Aleja Józefa Piłsudskiego 5. Telefon do placówki to 632896061. Nr faksu: 632896062. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www placówki odwiedzimy pod adresem sosw.turek.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 30011318900000.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 21, z czego 8 stanowiły kursantki, a 13 to uczniowie. Powiat turecki ma zarejestrowane 25 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 216 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek edukacyjnych (8,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 kursantów na 1250 placówek).

Mapa