Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Aleja Józefa Piłsudskiego 5
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

632896061
Strona
Regon 31150958500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Turek pod adresem Aleja Józefa Piłsudskiego 5. Nr tel. do szkoły to 632896061. Nr faksu: 632896062. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem sosw.turek.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 31150958500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 33, z czego 11 stanowiły gimnazjalistki, a 22 to gimnazjaliści. Powiat turecki ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2819 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (187,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Mapa