Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Konińska 46
Miejscowość Rychwał
Kod pocztowy 62-570
Gmina Rychwał
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

632481151
Regon 31162015300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Rychwał pod adresem Konińska 46. Nr tel. do szkoły to 632481151. Nr faksu: 632481151. ZSZ mieści się na terytorium gminy Rychwał, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.osw-rychwal.com.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 31162015300000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 11, z czego 5 stanowiły uczennice, a 6 stanowili słuchacze. Powiat koniński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 217 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (54,25 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa