Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna Dla Niewidomych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna Dla Niewidomych

Patron brak

Adres Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna Dla Niewidomych

Brzozowa 75
Miejscowość Laski
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna Dla Niewidomych

227523178
Strona
Regon 00702597700085
Organ prowadzący Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna Dla Niewidomych mieści się w miejscowości Laski pod adresem Brzozowa 75. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 227523178. Numer faksu: 227523009. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.laski.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 00702597700085. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna Dla Niewidomych to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 77 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (25,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa