Zasadnicza Szkoła Poligraficzna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Poligraficzna

Adres Zasadnicza Szkoła Poligraficzna

STAWKI 14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-178
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Poligraficzna

228319588
Strona
Regon 01582657600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Poligraficzna mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem STAWKI 14. Numer telefonu do szkoły to 228319588. Faks: 228311712. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem ZSPOLIGRAF.PL. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01582657600000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 46, z czego 5 to kursantki, a 41 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa