Technikum Masażu


Najważniejsze informacje - Technikum Masażu

Patron brak

Adres Technikum Masażu

Brzozowa 75
Miejscowość Laski
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Masażu

227523114
Strona
Regon 00702597700125
Organ prowadzący Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Technikum Masażu znajduje się w miejscowości Laski pod adresem Brzozowa 75. Numer tel. do technikum to 227523114. Nr faksu: 227523009. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terytorium gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy technikum można odwiedzić pod adresem www.laski.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00702597700125. Instytucja rejestracyjna dla Technikum Masażu to powiat ziemski.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo mazowieckie - 338. Na 452 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół średnich technicznych (113 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa