Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Niewidomych


Najważniejsze informacje - Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Niewidomych

Adres Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Niewidomych

Brzozowa 75
Miejscowość Laski
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Niewidomych

227523178
Strona
Regon 00702597700300
Organ prowadzący Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Niewidomych znajduje się w miejscowości Laski pod adresem Brzozowa 75. Telefon do placówki to 227523178. Nr fax: 227523101. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www placówki można znaleźć pod adresem www.laski.edu.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00702597700300. Organ rejestracyjny dla Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Dla Niewidomych to powiat ziemski.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 34 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 140 uczniów w powiecie przypada 34 innych placówek edukacyjnych (4,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa