Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Niewidomych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Niewidomych

Patron brak

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Niewidomych

Brzozowa 75
Miejscowość Laski
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Niewidomych

227523114
Strona
Regon 00702597700100
Organ prowadzący Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Niewidomych znajduje się w miejscowości Laski pod adresem Brzozowa 75. Nr tel. do szkoły to 227523114. Numer fax: 227523009. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.laski.edu.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00702597700100. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Niewidomych to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 77 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (25,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa