Zsz Nr 6 Im. Michała Konarskiego


Najważniejsze informacje - Zsz Nr 6 Im. Michała Konarskiego

Patron MIchał Konarski

Adres Zsz Nr 6 Im. Michała Konarskiego

Okopowa 55a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-043
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 01575782300000
Organ prowadzący Gmina

Zsz Nr 6 Im. Michała Konarskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Okopowa 55a. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 01575782300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 28, z czego 5 stanowiły uczennice, a 23 stanowili słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa